9.12.11

Keperluan Asas Haiwan

     Haiwan tergolong dalam kumpulan benda hidup. Oleh itu, keperluan asas amat penting bagi binatang-binatang.  Keperluan asas haiwan adalah air, udara, makanan dan tempat tinggal. Haiwan perlu makan dan minum untuk membantu mereka tumbuh dan tetap sihat. Binatang juga memerlukan udara untuk bernafas dan tempat tinggal untuk melingdungi diri dari bahaya, matahari dan hujan.


Maksud terhadap Air, Udara, Makanan dan Tempat Tinggal:
  • Air adalah untuk mengekalkan suhu badan, pengaliran nutrients, pengaliran bahan buangan.
  • Udara alalah untuk bernafas.
  • Makanan adalah untuk membesar, mendapatkan tenaga dan terus tumbuhan sihat.
  • Tempat tinggal adalah bermaksud untuk melindungi diri daripada bahaya, panas matahari dan hujan.
Kesimpulannya, haiwan memerlukan keperluan asas yang tertentu untuk terus hidup.

Contoh - contoh: